Upcoming Events

Course location: Hotel Bristol, Warszawa

 

m.in:

  • wycena w księgach, wpływ na wynik finansowy firmy,
  • rózne systemy rachunkowości,
  • wynik firmy zależnej z perspektywy jednostki dominującej raportującej w innej walucie

<< Go back to the previous page